x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1437 / Trestní předpisy

Cena s DPH
219,00
Cena bez DPH
199,09 Kč
Předobjednávka
Skladem od 15.10.2021
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
720L153493829
EAN kód:
9788074884740
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží

podle stavu k 21. 6. 2021

Od července 2021 dochází k dalším změnám trestního zákoníku a trestního řádu; změny nastávají také u zákona o obětech trestných činů, zákonů o výkonu vazby a výkonu trestu, a tří vyhlášek. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Obsah publikace
Trestní předpisy a přestupky dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 16, 39, 117, 150, 175, 192, 215, 246, 272, 282, 314, 322, 350, 392, 414, 434, 459, 486, 489, 558, 580, 622, 655, 679, 716 (čísla 721 a 747 obsahovala pouze trestní zákoník a trestní řád), 768, 825, 870, 909, 930, 966, 1006, 1083, 1143, 1187, 1208, 1259, 1289, 1342 a 1389. Toto č. 1437 se od č. 1389 liší v předpisech vyznačených v obsahu tučným písmem.


Obsah publikace:

kapitola I - TRESTNÍ PŘEDPISY

Přehled trestního zákoníku
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – účinnost od 1. 7. 2021
Nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin (přílohy zdarma na www.tre.sagit.cz)
Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem (přílohy zdarma na www.tre.sagit.cz)
Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů (přílohy zdarma na www.tre.sagit.cz)
Přehled trestního řádu
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) – účinnost od 1. 7. 2021
Vyhláška č. 23/2002 Sb., kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení
Vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
Vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení
Vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady
Vyhláška č. 508/2020 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
Vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 88/2015 Sb., o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
kapitola II - VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů – účinnost od 1. 7. 2021
Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody – účinnost od 1. 7. 2021
Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
kapitola III - VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE

Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
kapitola IV - VÝKON VAZBY

Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby – účinnost od 1. 7. 2021
Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby
kapitola V - PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
kapitola VI - OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) – účinnost od 1. 7. 2021
Vyhláška č. 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů
Vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů (přílohy č. 1 až 3 zdarma na www.tre.sagit.cz)
kapitola VII - AMNESTIE od roku 2013

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii ze dne 1. ledna 2013

Parametry

EAN kód:
9788074884740
Počet stran:
480

Přiložené dokumenty

  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
   
   
   
   
   
  Vaše hodnocení

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.