x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1436 / Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Cena s DPH
179,00
Cena bez DPH
162,73 Kč
Předobjednávka
Skladem od 15.10.2021
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
720L153493817
EAN kód:
9788074884733
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží

podle stavu k 14. 6. 2021

S účinností od 1. 7. 2021 nabývají účinnosti 3 novely o.s.ř., které obsahují celkem 20 změn (náhradní výživné, dětské dluhy, chráněný účet, přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí). Ke stejnému datu se mění také zákon o zvláštních řízeních soudních a pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. Publikace obsahuje soubor dalších 17 právních předpisů v aktuálním znění. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Obsah publikace
V edici ÚZ dosud vyšel občanský soudní řád a související předpisy pod č. 46, 67, 97, 148, 188, 209, 229, 233, 254 261, 281, 297, 311 335, 353, 385, 425, 447, 464, 488, 499, 525, 559, 575, 605, 658, 682, 713, 714, 740, 780, 834, 893, 926, 970, 999, 1084, 1096, 1142, 1214, 1297 a 1366. Toto č. 1436 se od č. 1366 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.


Obsah publikace:

Přehled občanského soudního řádu
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – účinnost od 1. 7. 2021
Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Vyhláška č. 483/2000 Sb. kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajen
Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
Vyhláška č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu
Zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě – vybraná ustanovení 
Přehled zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních – účinnost od 1. 7. 2021
Nařízení vlády č. 351/1993 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
Vyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů
Nařízení vlády č. 87/2005 Sb., kterým stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenství
Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, (nařízení o nezabavitelných částkách)
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
Zákon č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
Vyhláška č. 279/2006 Sb., kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
Vyhláška č. 72/1993 Sb., o osvobození na úseku soudních poplatků
Zákon č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 202/2013 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora

Parametry

EAN kód:
9788074884733
Počet stran:
320

Přiložené dokumenty

  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
   
   
   
   
   
  Vaše hodnocení

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.