x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1431 / Koronavirus - speciální vydání

Cena s DPH
145,00
Cena bez DPH
131,82 Kč
skladem >5 kusů
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
720L153493696
EAN kód:
9788074884689
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží

podle stavu k 15. 4. 2021

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících předpisů a celá situace je nepřehledná. Proto jsme se rozhodli udělat speciální vydání, kde najdete
- texty všech “koronavirových” předpisů přijatých od začátku epidemie až do 15. dubna 2021,
- každou novelu zapracovanou jako samostatné úplné znění; všechny novely jsou za sebou tak, jak postupně nabývaly účinnosti.
Soubor obsahuje jak předpisy aktuální, tak i předpisy starší, ke kterým se bude v některých případech třeba vrátit; celkem 80 předpisů – daně, sociální zabezpečení, sociální pojištění, sociální podpora, ošetřovné, karanténa, příspěvek na péči, zdravotní pojištění, očkování - náhrada újmy, zaměstnanost, soudní řízení, exekuce, insolvence, úvěry a dluhy, nájmy, školství, kultura, cestovní ruch, lex covid justice, krizový zákon, pandemický zákon.

Obsah publikace
V průběhu koronavirové epidemie byla od března 2020 do dubna 2021 přijata řada předpisů ke zmírnění jejích dopadů. Všechny tyto předpisy – s texty jednotlivých novel tak jak šly za sebou – najdete v této speciálně zpracované publikaci. Máte tedy k dispozici nejen aktuálně platný text předpisu, ale i každé starší znění – to pro případ, že byste se potřebovali vrátit k právní úpravě platné v určité době.

Jsou zde všechny předpisy, které byly publikovány ve Sbírce zákonů a Finančním zpravodaji do data redakční uzávěrky, tj. do 15. 4. 2021. 

kapitola I – KRIZOVÝ ZÁKON, PANDEMICKÝ ZÁKON

Zákon č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení (krizový zákon) – vybraná ustanovení
Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
kapitola II – DANĚ

Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákonů č. 229/2020 Sb., č. 299/2020 Sb. a č. 584/2020 Sb. – vybraná ustanovení
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 299/2020 Sb. – vybraná ustanovení
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákonů č. 299/2020 Sb., č. 343/2020 Sb., č. 386/2020 Sb., č. 450/2020 Sb. a č. 609/2020 Sb. – vybraná ustanovení
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 299/2020 Sb. – vybraná ustanovení
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonů č. 299/2020 Sb. a č. 609/2020 Sb. – vybraná ustanovení
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 299/2020 Sb. – vybraná ustanovení
Zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě – vybraná ustanovení
Nařízení vlády č. 367/2020 Sb., o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Pokyn GFŘ–D 44 čj. 18787/20/7700-10123, k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení
Rozhodnutí čj. MF-31039/2019/3901-3, o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů
Rozhodnutí čj. MF-7108/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. MF-7633/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. MF-8592/2020/39-2, o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. MF-10021/2020/39-2, o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. 15195/2020/3901-4, o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. 27709/2020/3901-2, o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. 28921/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. 33629/2020/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. 34159/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. 119/2021/3901-2, o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. 868/2021/3901-2, o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. 1734/2021/3901-2, o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. 3369/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. 2709/2021/3901-2, o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. 6909/2021/3901-2, o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. 7413/2021/3901-2, o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události
Pokyn GFŘ D-47 čj. 15921/21/7700-10123-050167, k promíjení příslušenství daně
Rozhodnutí čj. 11288/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
kapitola III – KOMPENZAČNÍ BONUS

Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021
Nařízení vlády č. 154/2021 Sb., ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
kapitola IV – SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ, OŠETŘOVNÉ, KARANTÉNA, STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA, PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

IV.1 Sociální zabezpečení

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2020 Sb. – vybraná ustanovení
IV.2 Sociální pojištění

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2020 Sb. – vybraná ustanovení
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákonů č. 255/2020 Sb., č. 300/2020 Sb. a č. 438/2020 Sb. – vybraná ustanovení
Zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
Zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
IV.3 Ošetřovné, karanténa

Zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
IV.4 Státní sociální podpora, příspěvek na péči

Zákon č. 160/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
Zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 136/2021 Sb., o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů
kapitola V – ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, NÁHRADA ÚJMY ZPŮSOBENÉ OČKOVÁNÍM, KOMPENZACE – ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákonů č. 134/2020 Sb., č. 540/2020 Sb. a č. 161/2021 Sb. – vybraná ustanovení
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonů č. 538/2020 Sb. a č. 569/2020 Sb. – vybraná ustanovení
Zákon č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
Vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
Zákon č. 160/2021 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021
Zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 161/2021 Sb. – vybraná ustanovení
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 161/2021 Sb. – vybraná ustanovení
kapitola VI – ZAMĚSTNANOST, ANTIVIRUS, PLATEBNÍ NESCHOPNOST ZAMĚSTNAVATELE, KVALIFIKACE

Zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 161/2020 Sb. – vybraná ustanovení
Cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“
Zákon č. 248/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zákon č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
kapitola VII – SOUDNÍ ŘÍZENÍ, VÝKON ROZHODNUTÍ, EXEKUCE, INSOLVENCE, PRÁVNICKÉ OSOBY, DLUHY, OSŘ (LEX COVID JUSTICE)

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonů č. 191/2020 Sb. a č. 588/2020 Sb. – vybraná ustanovení
Zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě – vybraná ustanovení
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonů č. 191/2020 Sb. a č. 460/2020 Sb. – vybraná ustanovení
kapitola VIII – ÚVĚRY, DLUHY

Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 186/2020 Sb. – vybraná ustanovení
Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
kapitola IX – NÁJEM, NÁJEMNÉ

Nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
Zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
kapitola X – ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT

Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákonů č. 349/2020 Sb. a č. 94/2021 Sb. – vybraná ustanovení
Informace o dalších školských předpisech
Zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 249/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu
kapitola XI – CESTOVNÍ RUCH, REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

Zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
Zákon č. 189/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 190/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Nařízení vlády č. 217/2020 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
kapitola XII – OSTATNÍ

Vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 192/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 207/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
Zákon č. 214/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 450/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)


Parametry

EAN kód:
9788074884689
Počet stran:
256

Přiložené dokumenty

  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
   
   
   
   
   
  Vaše hodnocení

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.