x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1422 / Životní prostředí 2021

Cena s DPH
395,00
Cena bez DPH
359,09 Kč
skladem >5 kusů
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
720L153493631
EAN kód:
9788074884580
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží
V oblasti životního prostředí byly přijaty převratné a rozsáhlé změny řady právních předpisů. Jde zejména o nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Zásadní změny nastaly u vodního zákona a zákona o obalech – u každého více než 100 změnových bodů. Novelami byly také dotčeny další zákony: o ochraně zemědělského půdního fondu, o chemických látkách, o vodovodech a kanalizacích, o ochraně ovzduší, o povolenkách na emise skleníkových plynů, o ochraně přírody a krajiny, o posuzování vlivů na životní prostředí a další. Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpady, obaly, výrobky s ukončenou životností; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 8. 2. 2021

Obsah publikace
V edici "ÚZ" dosud vyšly předpisy z oblasti životního prostředí pod č. 391, 430, 489, 527, 587, 667, 730, 797, 854, 912, 968, 1042, 1102, 1184, 1223, 1277 a 1317. Toto č. 1422 se od č. 1317 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.


Obsah publikace:

Kapitola I - OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky - vybraná ustanovení
Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 123/1998 Sb.
Kapitola II - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 254/2001 Sb.
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 274/2001 Sb.
Kapitola III - OCHRANA OVZDUŠÍ

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 201/2012 Sb.
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 73/2012 Sb.
Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 383/2012 Sb.
Kapitola IV - OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 114/1992 Sb.
Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 115/2000 Sb.
Kapitola V - OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 334/1992 Sb.
Kapitola VI - OCHRANA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 44/1988 Sb.
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 61/1988 Sb.
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 62/1988 Sb.
Kapitola VII - ODPADY, OBALY, VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 541/2020 Sb.
Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 477/2001 Sb.
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 157/2009 Sb.
Kapitola VIII - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 100/2001 Sb.
Kapitola IX - NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů (chemický zákon)
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 350/2011 Sb.
Kapitola X - NAKLÁDÁNÍ S GENETICKY MODIFIKOVANÝMI ORGANISMY A PRODUKTY

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 78/2004 Sb.
Kapitola XI - PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 224/2015 Sb.
Kapitola XII - INTEGROVANÁ PREVENCE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 76/2002 Sb.
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 25/2008 Sb.
Kapitola XIII - PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 167/2008 Sb.
Kapitola XIV - UKLÁDÁNÍ OXIDU UHLIČITÉHO

Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů


Parametry

EAN kód:
9788074884580
Počet stran:
816

Přiložené dokumenty

  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
   
   
   
   
   
  Vaše hodnocení

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.