x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Finish tablety do myčky All in 1 Power - Lemon (80 ks)

Cena s DPH
329,00
Cena bez DPH
271,90 Kč
skladem >10 kusů
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
40558918568
EAN kód:
5908252005185
Výrobce:
Finish
Popis zboží

Finish PowerBall All in 1 si poradí se vším, co mu přijde do cesty. Jeho účinné složení s PowerBall odstraní i připečené jídlo, abyste vždy dosáhli nejlepšího výsledku napoprvé. S vůní citronu.

Charakteristika Finish All in 1 Power Essentials tablety do myčky:
 • citronová vůně
 • odstranění nejsilnějších nečistot, funkce předmáčení
 • odstranění čajových skvrn, funkce soli
 • funkce leštidla
 • ochrana myčky proti vodnímu kameni
 • chrání filtr
 • síla odstraňující mastnotu
 • účinnost při nízkých teplotách
 • ochrana filtru, ochrana sklenic
 • vůně citronu
Použití Finish All in 1 Max tablety do myčky:
 • tablet se dotýkejte pouze suchýma rukama
 • nerozbalujte je, pouze vložte do zásobníku
 • při krátkých programech dosáhnete nejlepšího výsledku, když tabletu položíte na dno myčky vedle filtru
 • při každém použití zase krabici uzavřete
 • skladujte v chladu a suchu
Složení Finish All in 1 Max tablety do myčky:
5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, fosfonáty. Méně než 5 % polykarboxyláty, neiontové povrchově aktivní látky, enzymy (subtilisin, amylasa), parfém.

Datum spotřeby:
Výrobce uvádí na obalu datum výroby. Na obalu je také definováno jakou má výrobek trvanlivost od data výroby.

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek
Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.

H272    Může zesílit požár; oxidant.
H302    Zdraví škodlivý při požití.
H315    Dráždí kůži.
H318    Způsobuje vážné poškození očí.
H319    Způsobuje vážné podráždění očí.
H334    Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335    Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400    Vysoce toxický pro vodní organismy.
P101    Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102    Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103    Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264    Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280    Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338    PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P337+P313    Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Parametry

EAN kód:
5908252005185

Přiložené dokumenty

  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
   
   
   
   
   
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktů pochází od našich zákazníků, kteří produkt skutečně zakoupili. Více informací zde.

   

  Nejsou žádná hodnocení produktu.

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.