Nakladatelství ALTER, s.r.o.

Nakladatelství ALTER působí na českém trhu učebnic od roku 1990. Nabízí jednotlivé řady učebnic pro 1. stupeň ZŠ. Pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií je v nabídce úplná řada učebnic českého jazyka a řada učebnic zeměpisu.

Učebnice a učební pomůcky ALTER byly vytvořeny v souladu s požadavky RVP ZV a obsahují schvalovací doložky MŠMT
 
Základní znaky učebnic ALTER:
  • učebnice ALTER od 1. ročníku až po ukončení základního vzdělávání v 9. ročníku umožňují na příslušné úrovni rozvoj všech klíčových kompetencí i realizaci očekávaných výstupů podle RVP ZV
  • přímá práce ve vyučovací hodině vychází z činnostního učení, např. z pozorování, třídění, porovnávání, zobecňování, vyvozování závěrů
  • učebnice rozvíjejí schopnost aplikačního využití látky a přispívají tak k rozvoji funkční gramotnosti žáků
  • preferuje se práce s informacemi (s přehledy učiva, tabulkami, slepými mapami, s internetem), aby se vyhledávání, vybírání, třídění a zpracovávání informací stalo ve výuce trvale užívanou metodou
  • v učebnicích se uplatňuje nadpředmětový charakter; učebnice jsou průběžně aktualizovány
  • učebnice umožňují průběžné hodnocení pomocí bodovacího systému – ten žáky vnitřně motivuje a je možné z něho vycházet jak pro hodnocení známkou, tak i pro hodnocení slovní
  • učebnice umožňují individualizaci výuky tak, aby každý žák mohl pracovat na své osobní maximum, aby nebyl přetěžován nebo naopak srážen k průměrným výkonům (rozšiřující učivo a podněty pro péči o nadané žáky)
 

Nejprodávanější produkty

26,00 Kč 21,49 Kč bez DPH
Notýsek pro 1.ročník ZŠ s veselými obrázky Zdeňka Milera

Notýsek pro 1.ročník ZŠ s veselými obrázky Zdeňka Milera

Žákovská knížka pro prvňáčky s veselými obrázky od Zdeňka Milera

200,00 Kč 165,29 Kč bez DPH
Soubor demonstračních obrázků pro vyvození slabik

Soubor demonstračních obrázků pro vyvození slabik

Učební pomůcka obsahující soubor obrázků, které žáci pojmenovávají, rozkládají na slabiky a pracují s náslovnou slabiou. Tvoří celek se Souborem slabik a slov k Živé abecedě.

520,00 Kč 520,00 Kč bez DPH
Matematické pětiminutovky III - soubor pro celou třídu

Matematické pětiminutovky III - soubor pro celou třídu

Násobení a dělení pro 2. - 5. ročník ZŠ

Upřesnit výběr
Skrýt filtr