x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1410 / Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Cena s DPH
175,00
Cena bez DPH
159,09 Kč
skladem 3 kusy
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
720L153493575
EAN kód:
9788074884467
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží
Od ledna 2021 nabývá účinnosti zásadní novela daňového řádu, které je největší novelou za celou dobu jeho existence. Mění se také zákon o daňovém poradentství (v souvislosti se zpřísňováním regulace v oblasti praní špinavých peněz), zákon o finanční správě, zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a při řešení daňových sporů v EU. Nové jsou vyhlášky o formulářových podáních a přibylo několik rozhodnutí a pokynů k prominutí daně. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně.
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 4. 1. 2021,

Obsah publikace
Předpisy z oblasti daňového řádu a správy daní dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 5, 13, 27, 37, 95, 116, 149, 200, 219, 247, 265, 275, 309, 331, 352, 396, 418, 460, 475, 530, 551, 572, 607, 633, 643, 695, 739, 750, 774, 828, 910, 943, 1011, 1057, 1135, 1201, 1224, 1268, 1316  a 1375. Toto číslo 1410 se od č. 1375 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.

Obsah:

kapitola I - DAŇOVÝ ŘÁD, SPRÁVA DANÍ

Přehled daňového řádu
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Vyhláška č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní
Vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách
Vyhláška č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silniční – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz
Vyhláška č. 455/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z hazardních her – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz
Vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz
Vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz
Vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky  – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz
Vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů – přílohy zdarma na www.dr.sagit.cz
Zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
Vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Vyhláška č. 306/2017 Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Vyhláška č. 26/2019 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Zákon č. 335/2020 Sb., o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii
Nařízení vlády č. 367/2020 Sb., o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Rozhodnutí čj. 904/32 038/2011, o prominutí úroku z prodlení za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Pokyn GFŘ D-7 čj. 35136/11-2110-011826, k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek
Pokyn GFŘ D-18 čj. 6402/14-7001-51302-602525, k ručení v daňovém řízení
Pokyn č. MF-5 čj. MF-21968/2015/39, o stanovení lhůt při správě daní
Informace, přehled druhu daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty
Informace, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2020
Informace, jak správně zaplatit daň celnímu úřadu
Rozhodnutí čj. MF-7108/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
Pokyn GFŘ D-44 čj. 18787/20/7700-10123, k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení
Rozhodnutí čj. MF-7633/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. MF-31039/2019/3901-3, o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů
Rozhodnutí čj. MF-8592/2020/39-2, o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. MF-10021/2020/39-2, o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události
Informace, seznam smluvních států, zúčastněný stát uplatňující společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
Informace čj. MF-1522/2018/2502-16, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
Rozhodnutí čj. 15195/2020/3901-4, o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události
Pokyn GFŘ-D-45 čj. 34006/20/7700-10123-050167, k promíjení příslušenství daně
Rozhodnutí čj. 27709/2020/3901-2, o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. 28921/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události
Pokyn GFŘ D-48 čj. 80890/20/7700-10123-050230, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy
kapitola II - FINANČNÍ SPRÁVA

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
Vyhláška č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
Vyhláška č. 81/2019 Sb., o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy
Pokyn GFŘ D-37 čj. 57808/18/7700-10124-011654, ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
Pokyn GFŘ D-41 čj. 85082/19/7700-10124-011654, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
kapitola III - DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
kapitola IV - PLATBY V HOTOVOSTI

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Parametry

EAN kód:
9788074884467
Počet stran:
352

Přiložené dokumenty

  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
   
   
   
   
   
  Vaše hodnocení

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.