x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1396 / Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Cena s DPH
273,00
Cena bez DPH
248,18 Kč
skladem 4 kusy
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
720L153493557
EAN kód:
9788074884313
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží
Od ledna 2021 nabývají účinnosti velké novely stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon). Všechny tyto zákony mají více než 140 změn a doplnění, které jsou v textu vyznačeny tučně. Dále je zde 10 prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, platné znění autorizačního zákona a další. Celkem 17 právních předpisů v aktuálním znění. Všechny změněné části textů jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Obsah publikace
V edici ÚZ dosud vyšel stavební zákon a související předpisy pod č. 7, 25, 30, 43, 136, 141, 223, 269, 291, 327, 366, 390, 440, 495, 560, 593, 677, 744, 796, 847, 885. 953, 1081, 1172, 1260, 1266, 1334 a 1367. Toto č. 1396 se od č. 1367 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.


Obsah publikace:

Kapitola I - STAVEBNÍ ZÁKON, STAVEBNÍ PŘEDPISY, VYVLASTNĚNÍ, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Přehled zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - účinnost od 1. 1. 2021
Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
Sdělení č. 544/2006 Sb., kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006
Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) - účinnost od 1. 1. 2021
Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury - účinnost od 1. 1. 2021
Kapitola II - AUTORIZOVANÉ PROFESE VE VÝSTAVBĚ
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Sdělení č. 26/2020 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají

Parametry

EAN kód:
9788074884313
Počet stran:
560

Přiložené dokumenty

  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
   
   
   
   
   
  Vaše hodnocení

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.