x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

ÚZ 1357 / Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvko

Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
720L153493183
EAN kód:
9788074883927
Výrobce:
Nakladatelství Sagit a.s.
Popis zboží
Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. 1. 2020. Zásadní změny nastaly od ledna 2020 ve vyhlášce o rozpočtové skladbě (74 změn a doplnění) a dále ve vyhlášce o FKSP (42 změn). Dále zde najdete zákon o rozpočtovém určení daní, zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákon o podpoře regionálního rozvoje, vyhlášku o nákladech na závodní stravování a další předpisy; celkem 26 právních předpisů. Všechny změny předpisů jsou vyznačeny tučně.

Obsah publikace
V edici ÚZ dosud vyšly předpisy z oblasti účetnictví organizačních složek státu, příspěvkových organizací a obcí pod č. 92, 122, 158, 194, 251, 278, 288, 313, 358, 372, 406, 461, 470, 537, 589, 614, 664, 717, 772, 826, 876, 946, 1017, 1076, 1129, 1183, 1251 a 1294. Toto č. 1357 se od č. 1294 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.

Obsah publikace:

Přehled rozpočtových pravidel
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě            
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
Nařízení vlády č.  494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu  na podporu regenerace panelových sídlišť 
Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro  vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu  a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního  rozpočtu – přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění        
Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v  organizačních  složkách státu a státních příspěvkových organizacích  
Metodický výklad čj. 434/107 277/2001, k nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu  a k úloze finančních úřadů v této oblasti
Vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku - přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění
Vyhláška č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
Vyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací
Vyhláška č. 455/2008 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech pro předkládání údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitol
Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání (přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz)
Vyhláška č. 5/2014 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
Nařízení vlády č. 352/2016 Sb., o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu
Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) (přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz)
Nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
Nařízení vlády č. 290/2018 Sb., o ocenění udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
Pokyn GFŘ D-38 čj. 74816/18/7500-30091, pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Nařízení vlády č. 236/2019 Sb., o ocenění udělovaném předsedou vlády
Pokyn GFŘ D-43 čj. 108987/19/7700-40470-203903, k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
Vyhláška č. 219/2019 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz)
INFORMACE pro příjemce výnosu daně z hazardních her
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
Zákon č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Parametry

EAN kód:
9788074883927
Počet stran:
352

Přiložené dokumenty

    Zařazeno do kategorií:

    Diskuze
    Vaše hodnocení

    Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.