x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Jar na nádobí Platinum - 4 l

- 16 %
Původní cena
399,00 Kč
Sleva 16 %
64,00 Kč
Cena s DPH
335,00
Sleva platí do vyprodání zásob
Cena bez DPH
276,86 Kč
skladem >100 kusů
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
40659018274
EAN kód:
8700216275637
Výrobce:
Popis zboží

Připečená mastnota je v profesionálních kuchyních tou největší výzvou. Personál kuchyně tráví předmýváním, drhnutím a namáčením mastných hrnců a pánví spoustu času.

Poradí si s veškerou připečenou mastnotou, která se vyskytuje v profesionálních kuchyních.

HLAVNÍ VÝHODY
  • vyhovuje HACCP
  • nejlepší složení od Jaru s povrchově aktivními látkami odstraňujícími mastnotu
  • o 50 % méně drhnutí
  • 4 l = 55 000 čistých talířů
  • dokonalá čistota a lesk i ve studené vodě

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Označení podle nařízení CLP:
způsobuje vážné podráždění očí
škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
uchovávejte mimo dosah dětí
První pomoc:
PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Nevdechujte aerosoly. Při podráždění kůže: VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC/ošetření a přestaňte výrobek používat.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC/ošetření.
PŘI POŽITÍ: Pri požití vypijte malé množství vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.


Zajistěte, aby si před použitím tohoto výrobku vaši zaměstnanci přečetli a porozuměli štítek na výrobku, bezpečnostní list výrobku a posouzení chemických rizik v EU. Štítek obsahuje návod na použití a jak na štítku, tak v bezpečnostním listu jsou uvedeny standardní věty o nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné zacházení, pokyny pro první pomoc a podmínky skladování.

Parametry

EAN kód:
8700216275637

Přiložené dokumenty

Diskuze

Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

Jméno
Předmět
Text
 
 
 
 
 
Vaše hodnocení

Hodnocení produktů pochází od našich zákazníků, kteří produkt skutečně zakoupili. Více informací zde.

 

Nejsou žádná hodnocení produktu.

Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.