Way to Win

Učebnice Way to Win angličtiny je částí souboru moderních učebnic, které:

 • vycházejí ze Standartu základního vzdělávání
 • celkovou koncepcí odpovídají požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 • respektují současné trendy ve výuce
 • podporují vytváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků
 • posilují mezipředmětové vztahy a obsahují prvky vnější integrace
 • stimulují žáka k aktivní činnosti
 • kladou důraz na vizualizaci učiva množstvím fotografií a ilustrací
 • jsou graficky atraktivní s přehlednou úpravou usnadňující orientaci v učivu
 • jsou samostatně použitelné, společně však tvoří vzájemně se doplňující soubor
 • jsou doplněny praktickou Příručkou učitele
 • mají on-line podporu formou doplňkových textů, cvičení apod. na internetových stránkách nakladatelství

Čtyřdílná řada učebnic angličtiny Way to Win vede žáky od úrovně A1 po úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 
 
Upřesnit výběr
Skrýt filtr
 • Danému výběru neodpovídají žádné produkty